According to the closure document from Ministero delle Infrastructture e dei Transporti in Rome from 28.01.2010 the research project run in the framework of INTERREG IIIB CADSES program entitled: "Protecting Historical Cultural Landscapes to Strengthen Regional Identities and Local Economies" was officially closed and counted up.

Bugetul proiectului
Buget total (EUR): 1.354.230,00 EUR
ERDF: 709.567,50 EUR

Durata
Început: 04/2006
Final: 05/2008 - 07/2009


Numele complet al proiectului Protejarea Peisajelor Istorice Culturale în vederea întăririi Identităților Regionale și a Economiilor Locale
Acronim PEISAJ CULTURAL
Numărul proiectului 5D106
Cerere de proiect a 4-a cerere de proiecte
Prioritate 3 - Promovarea și managementul peisajului, moștenirii naturale și culturale
Măsura 3.3 - Protejarea și dezvoltarea peisajului

Dr inż. Józef Hernik

Coordonator proiect
Universitatea Agricola din Cracovia
Al.Mickiewicza 21
31-120 Cracovia, Poland
tel. 0048 12 662 41 54
fax: 0048 12 633 11 70

rmhernik@cyf-kr.edu.pl

Dr inż. Jacek M. Pijanowski

Vice-coordonator pentru cercetare
Universitatea Agricola din Cracovia
Al.Mickiewicza 21
31-120 Cracovia, Poland
tel. 0048 12 662 53 34
fax: 0048 12 633 11 70

jacekpijanowski@poczta.onet.pl