MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "CULTURAL LANDSCAPE"