UWAGA
Na podstawie pisma z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu z Rzymu z dnia 28 stycznia 2010 projekt badawczy z programu Unii Europejskiej INTERREG IIIB CADSES, pn.: "Protectig Historical Cultural Landscapes to Strengthen Regional Identities and Local Economies" został oficjalnie zakończony i rozliczony.


Project budget
Total budget (EUR): 1.354.230,00 EUR
ERDF: 709.567,50 EUR

więcej >>

Duration
Start: 04/2006
End: 05/2008 - 07/2009


Nazwa projektu Ochrona historycznych krajobrazów kulturowych w celu wzmocnienia tożsamości regionalnej i lokalnej gospodarki
Akronim KRAJOBRAZY KULTUROWE
Numer projektu 5D106
Nabór Czwarta tura składania projektów
Priorytet 3 - Zarządzanie krajobrazem oraz dziedzictwem naturalnym i kulturowym
Działanie 3.3 - Ochrona i rozwój krajobrazu

Dr inż. Józef Hernik


Kierownik Projektu

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków, Polska
tel. 012 662 41 54
fax 012 663 11 70

rmhernik@cyf-kr.edu.pl
Dr inż. Jacek M. Pijanowski
Dr. sc. ETH Zürich

Z-ca Kierownika ds. Naukowych

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków, Polska
tel. 012 662 53 34
fax 012 633 11 70

jpijanowski@ar.krakow.pl